banner

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności definiuje wszystkie zasady przechowywania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez sklep online andpol-sklep.pl.

Firma ANDPOL PLUS Danuta Strzykalska jest właścicielem Sklepu Internetowego andpol-sklep.pl, adres siedziby: ul. Drużbackiej 15, 62-500 Konin.

Właściciel Sklepu Internetowego dba ze szczególną starannością o poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu oraz składają zamówienia za pomocą formularza osobowego. Sklep dba również o zabezpieczenia techniczne, aby wszystkie dane osobowe znajdujące się w bazie Sklepu były bezpieczne.

Wymogi polskiego prawa jasno określają sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych, a Sklep się do nich stosuje.

Sklep Internetowy utrzymuje dane osobowe w swojej bazie, nie udostępniając ich osobom trzecim, firmom oraz innym instytucjom. Przekazanie powyższych danych należy do czynności dobrowolnych, jednak bez nich nie możliwe jest dokonanie zamówienia czy rejestracji w Sklepie. Dane są gromadzone w sposób jasny i przejrzysty, automatycznie pobierane są jedynie dane jakie zawierają się w plikach cookies w czasie realnego korzystania ze Sklepu online.

Rejestrujemy pliki cookies w celu przeprowadzania badań statystycznych wskazujących wielkość ruchu klientów w serwisie andpol-sklep.pl.

Dane osobowe gromadzone są przez administratora strony – ANDPOL PLUS Danuta Strzykalska, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Klienci mają prawo wglądu do własnych danych osobowych, do zmieniania ich i poprawiania według potrzeb. Klient ma prawo poprosić o usunięcie danych osobowych z systemu, a my mamy obowiązek do tej prośby się przychylić.

Właściciel Sklepu Internetowego andpol-sklep.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.